ភាសា :
2831 West Lawrence Avenue, Chicago, IL.60625
Tel: (773) 879 7090 Fax: (773) 878 52

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

មើលទាំងអស់

ពត៌មានថ្មីៗ

មើលទាំងអស់

Find  us  on  facebook

សមាគមខ្មែរនៃរដ្ឋអ៊ីលីណយ!

សមាគមខ្មែររដ្ឋអ៊ីលីណយ (CAI) គឺជាសមាគមមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីបម្រើសេវាកម្មដ៏ល្អដល់សង្គម (CAI) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៧៦ ដោយក្រុមអនិកជនខ្មែរស្ម័កចិត្តក្នុងការទ្រទ្រង់
ទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយដែលបានរត់ចេញពីអំពើសង្កត់
សង្កិនអំពើឃោឃៅ និង  ទារុណកម្មនៅក្នុងរបបសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែល មានប្រជាជនចំរុះពូជសាសន៍ប្រមាណជាង២លាននាក់បានស្លាប់។  


CAI បានជួយប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ៥ពាន់នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយ ៣ពាន់នាក់នៅរដ្ឋជីហ្គាហ្គោ (Chicago) ហើយ និង ប្រជាជនដែលរសនៅក្បែរដ្ឋឯទៀត។ មនុស្សភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួនជនជាតិកម្ពុជា ហើយព្រមទាំងកុមារផងដែរ ។ CAI គឺជាអង្ការប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយ សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្ម "កម្មវិធីខ្មែរនិយាយពីរភាសា" ដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុង សង្គម ហើយនិង តម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាជនអាមេរិក-កម្ពុជា។
CAI ពង្រឹងបេសកម្មទៅលើ ក្រុមព្រឹក្សាភិបាល និយោជិត ក្រុមព្រឹក្សាភិបាលចូលនិវត្ត ហើយ
និងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវការភៀសខ្លួនអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេ
ពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនឯងឲ្យមានសក្តានុពលដើម្បីចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកទន្ទឹមនិង
ការថែរក្សាកេរ្តិ៍តំណែលវប្បធម៌ហើយនិងសមាគម។
CAI ក៏បានផ្តល់សេវាទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរសនៅក្នុងរដ្ឋជីហ្គាហ្គោ (Chicago) ដែលជាតំបន់ទីក្រុងធំៗ ហើយនិងមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាជាមួយនិងវប្បធម៌ផ្សេងពីគ្នាការរសនៅផ្សេងគ្នាដែលពួក
គេរសនៅជិតខាងគ្នានៅក្នុងតំបន់។

យើងខ្ញុំមានបម្រើសេវ៉ាកម្ម

ដៃគូបច្ចុប្បន្ន

ចុចចុះក្រោមដើម្បីមើលបន្ត

ម្ចាស់ជំនួយ

ចុចចុះក្រោមដើម្បីមើលបន្ត

សមិទ្ធិផលប្រចាំខែ

 

​ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

Our Gift Shop is to promote and enhance residential income, economic development and job opportunity for Cambodians, especially handicrafts men in Cambodia.All net proceeds from our sales are dedicated to developing and sustaining the Museum & Memorial. Thank your for helping to build a lasting place for remembrance, reflection, and learning for years to come.... អានបន្តរ